Vydání se Bohu

„Bože, Ty jsi mi dal do srdce touhu poznat Tě opravdově a osobně. Přesto, že všemu nerozumím, věřím tomu, co Bible říká o Ježíši Kristu: že vzal na sebe moje hříchy, zemřel na mém místě a opět vstal z mrtvých. V jeho jménu Tě teď prosím, abys mi odpustil mé hříchy a přijal mě za své dítě. Upřímně a celým srdcem se Ti vydávám – vše, co jsem, a se vším, co mám. Přijmi mě takového, jaký jsem, a učiň mě takovým, jakým mě chceš mít. Pevně věřím, že tuto modlitbu slyšíš a že mě přijímáš. Děkuji Ti. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.“

Derek Prince, Praha, Postilla, 2003, s. 90


Partneři