Modlitba

Být „Manželům nablízku“, naslouchat a sdílet se vyžaduje Boží požehnání, Jeho vedení a dary. K modlitbě za manžele, snoubence, rodiny i farnost zveme vás, ať patříte k lidem mladým, zdravým a v produktivním věku, tak vás, kteří ve svých dlouholetých křížích a nemocech, nebo pokročilému věku, můžete nabýt dojmu, že jste slabí a neužiteční. Právě na vaši modlitbu a oběť čeká celý zástup potřebných.

Modlitba – pilíř života i manželství

„Člověče přičiň se a Pán Bůh Ti pomůže“, říká staré přísloví. Modlitba je tím nejdůležitějším pilířem lidského života. Tam, kde schází, život začne pokulhávat, nebo hroutit. Myšlenkou a touhou iniciativy Manželům nablízku je zapojit všechny, kteří budou chtít pomoci, modlitbou, nasloucháním, i „přiložením ruky k dílu“, od zdravých po nemocné, od mladých po staré, od zasvěcených po ty, kteří žijí v rodině.

Díky za váš sebenepatrnější povzdech k Bohu

Ten, kdo se modlí, je stejně obdarován, jako ten, za koho se modlí. Nebojme se tedy nabídnout svůj čas, pozornost a modlitbu. Staňme se těmi, kdo chtějí „dopomáhat k lidsky důstojnému zvládání situace a doprovázet – třeba i v té nejdelší a mlhavé perspektivě – do Božího království, “ říká P. Aleš Opatrný a dodává:

Sanktuarium P. Pia, San Giovanni Rotondo (soukromý archiv ih)

Chci povzbudit každého, kdo to myslí s evangeliem i s bližními vážně, aby se nebál vstupovat i do situací a problémů, které jsou mu spíš cizí než blízké a v nichž nemá zkušenosti. Pokud do nich nebude vstupovat jako vševědoucí a všeumějící, pokud bude šťastný i z toho, že i když nemůže poradit a situaci vyřešit, může být nablízku, soucítit a snažit se o porozumění a alespoň dílčí řešení, stane se druhým lidem pomocníkem a sám se mnohému naučí.“ (P. A. Opatrný; Pastorace zvláštních skupin, Pavel Mervart, 2014)

Modlitba šetří čas

Bůh je Přítel, který neztrácí ze zřetele naše starosti a úzkosti. „Otec, který vidí, co je skryto“ (Mt 6,4), s láskou vyslyší vše, co nám leží na srdci. Jakkoli se to zdá neuvěřitelné, modlitba šetří čas. Pod jejím vlivem se lépe rozhodujeme, máme více „světla“ do myšlení i jednání a totéž přinášíme druhým.

Chvála a vděčnost

Své zvláštní místo v modlitbě má i vděčnost a chvála. Jsou jako lanovka, která nás vynese na samotný vrchol setkání s Bohem, kde jasněji, nad mraky vlastních životů, směsicí vítězství a proher, vidíme Jeho moc, moudrost a co víc, Jeho lásku.

Prosíme o vaši modlitbu za iniciativu Manželům nablízku. Děkujeme.

Partneři