Inspirace

V Inspiraci pro vás shromažďujeme modlitby, aktivity a další formy setkávání, jimiž můžete posílit své manželství, vztahy mezi manželi ve farnosti, obnovit a prohloubit vztah s Bohem. Díky nim mohou ve vašich farnostech vyrůst nová přátelství a atmosféra ve farnosti se může stát příznivější, láskyplnější.

Atmosféra přátelského sdílení působí jako primární prevence. Tam, kde není možné sdílet svůj život, se člověk stává nepřijatým, osamělým a nemilovaným. V takové atmosféře se špatně hledají dobrá rozhodnutí.

Jak se stát farností Manželům nablízku?

Chceme-li poskytnout první pomoc manželům v těžkostech, nabídněme svůj čas, naslouchání a modlitbu. Jen při vzájemném sdílení zjistíme, co daný člověk, nebo manželé, potřebují a vyplynout může i konkrétní pomoc. Někdy pro zlepšení manželského vztahu pomůže „jen“ společně strávený čas ve dvou. V okamžiku, kdy problém vyžaduje odbornou pomoc, bude třeba manžele povzbudit k jejímu vyhledání. Viz Kontakty.

Poděkování

Iniciativu Manželům nablízku radou, postřehy či modlitbami podpořili:

P. Mariusz Sierpniak
P. Pavel Kavec
P. Pavel Lacina
P. Pavel Šenkyřík
Jan Špilar
Lenka Klašková
Jitka a Petr Šmerdovi
Marta a Radek Čtvrtlíkovi

Děkujeme

…a neste nás na modlitbách i nadále.

Partneři