Modlitba za věrnost manželské lásce

Nebeský Otče, děkuji Ti, že jsi nás před lety spojil svátostí manželství. Je to Tvůj dar. Teď už vím, že lásku je třeba probouzet den za dnem. Nedělal jsem to.

Poznávám, že láska je země, kterou je třeba stále orat, hnojit a občas i kropit slzami. Neuvědomoval jsem si to. Projevem mé nezralosti a povrchnosti bylo, že jsem chtěl všechno hned a po svém. Přiznávám.

Teď už vím, že pravá manželská láska nemá jen sladkou příchuť, ale často je zkouškou a bolí. Bože, pomoz mé malé víře.

Daruj mi, prosím, střízlivé poznání, že těžkosti a zklamání jsou přirozenou součástí manželského života. Díky nim rosteme a dozráváme k pravé lásce. Dej, ať nedělám urychlená rozhodnutí, ale věřím, že mnoho problémů se řeší trpělivostí. Dej, abych dokázal čekat.

Bože, Ty jsi součástí každého svátostného manželství. Dej, ať na Tebe spoléhám.Nebeský Otče, chraň mě před strachem z budoucnosti a nedávej mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji. Amen

Ježíši, Tobě důvěřuji!

Královno rodin, oroduj za nás!

Sv. Josefe, strážce svaté Panny a ochránce Svaté Rodiny, přimlouvej se za naše manželství!

Otče náš… Zdrávas… Sláva Otci…

P. Mariusz Sierpniak

Partneři