Přidej se

  • Nestydíš se mluvit o svých hledáních a nezdarech?
  • Máš zájem o druhé?
  • Chceš se modlit za manžele?

Naše iniciativa nenabízí odbornou pomoc. Dává si za cíl založit ve farnostech standardní podmínky pro křesťanské naslouchání a sdílení.

Tak, jako nemůžeme žít bez vztahů, nemůžeme žít bez bez sdílení. Dnes jsme naslouchajícími, zítra potřebnými. Prosím, žijme ve vztazích!

Mít krizi v manželství je normální. Nejste na to sami.

Mnohokrát se o problémech v manželství dozvíme, až se dotyční rozvádějí. Spouštěčem manželské krize nemusí být velká událost, spíš „jen“ menší, nenápadné, zato dlouhodobé, příčiny: únava, přepracovanost, nemocnost dítěte, nevyřešené finance, nezaměstnanost, nedostačující bydlení. Ty postupem času přerostly v nervozitu, nedorozumění a odcizení.

Farnost jako místo naslouchání

Manželé neměli čas na sebe, neměli kdy si o věcech promluvit a současně jim scházel upřímný zájem okolí. Nebyl, kdo by se zeptal, jak se jim daří, kdo by si všiml napětí nebo by pozval „na kafe“. Tímto místem zájmu by měla být farnost. Ta naše. Budeme-li chtít, její tvář se promění. Jsou třeba dvě věci: chtít a prosit, tedy nabídnout svůj zájem a prosit Pána o vedení. Tak se naše farnost může stát místem naslouchání, porozumění a přijetí.

Naslouchání je službou lásky

Chceme-li poskytnout první pomoc manželům v těžkostech, nabídněme svůj čas pro ně, naslouchání a modlitbu. Možná zjistíme, že potřebují i konkrétní pomoc, která jim umožní být chvíli spolu a mít čas jen na sebe. Ve chvílích, kdy problém vyžaduje odbornou pomoc, je možné pár povzbudit je jejímu vyhledání.

O naslouchání

V záložce Vzdělávání najdete celou řadu informací o službě naslouchání a péči o manželství: e-learningové přednášky, tipy na knihy a internetové stránky. Pokud objevíte zdroj, který by se našemu tématu věnoval a mohl posloužit druhým, podělte se na info@mn.cz Děkujeme.

Leták A6, oboustranný – ke stažení

Partneři