Modlitba ke svaté Ritě

Sv. Rita – životopis

Svatá Rito,
prosím tě oroduj za mne,
neboť se nacházím v krizi smutku a únavy;
trpím úzkostí pro nemoc,
trápím se nedostatkem odvahy;
nedůvěřuji dostatečně Boží dobrotě;
neumím se smířit s cestou kříže;
nedávám svoje utrpení do vykupitelského toku
společenství svatých a Kristova mystického těla;
nenabízím své rodině zdroje tvé něžnosti;
nežiji lásku s odpuštěním;
nesmiřuji lidi;
neprožívám blaženost křesťanské věrnosti;
nelétám na křídlech modlitby;
nestávám se vínem radosti a často nenacházím
správná slova chvály a díků vůči jiným.
Svatá Rito,
prosím tě, oroduj za mne,
abych měl dostatek lásky k Bohu a k bližním;
abych měl dost víry a důvěřoval Bohu i v mlze;
abych měl dost naděje a viděl daleko
až k nebeské blažené věčnosti.
Amen

Partneři