Požehnání manželovi

Dobrý Bože, požehnej dnes mému muži, aby se mu dařilo všechno, do čeho se pustí. Požehnej mu, abys si dokázal udržet zdravou míru. Ať nedovolí svému okolí, aby na něho nakládalo víc, než je zdrávo.

Žehnej mu, aby si dokázal zachovat harmonii se sebou samým a aby si nedal nařizovat míněním druhých. Požehnej jeho myšlenkám. Často nevím, co si vůbec myslí a co cítí. Bývá občas tak uzavřený. Ale důvěřuji tvému požehnání, které mu umožní setkat se s vlastním dobrým jádrem.

Požehnej mému muži a jeho lásce ke mně, kterou nedokážu vždycky vycítit. Prosyť jeho lásku svou božskou láskou tak, aby se obnovila a oživila, aby znovu proudila mezi námi oběma a aby posilovala náš manželský svazek.

Požehnej mému muži tak, aby prožil tento den jako požehnaný. Ať tvoje požehnání posílí naše vzájemné pouto. Amen

P. Anselm Grün, Karmelitánské nakladatelství, 2011

Partneři