Vydání se Bohu a manželovi/ manželce

„Nebeský Otče, přicházím k Tobě ve jménu Ježíše, mého Spasitele a Pána. Děkuji Ti, že jsi mě vykoupil krví Pána Ježíše Krista a že Ti patřím. Děkuji Ti za své manželství. Děkuji Ti za svého partnera v manželství. V tomto okamžiku se chci cele vydat Tobě, svému manželství a svému manželskému partnerovi.

Pane, jsem hotov položit svůj život a žít skrze svého partnera, chtít nejprve jeho dobro a pak teprve svoje, radovat se z jeho úspěchu a z jeho požehnání jako ze svého vlastního, žít jeho životem. Otče, přijmi tento závazek ve jménu Pána Ježíše Krista. Potvrď ho pečetí Ducha svatého. Požehnej od tohoto okamžiku novým způsobem našemu manželství a našemu domu. Amen.“

Derek Prince, Praha, Postilla, 2003, s. 90

Partneři