Modlitba naslouchajícího

Pane Ježíši, chválím Tě za Tvé naslouchající srdce. Ty máš pro člověka vždy čas. Tvé srdce je tiché, plné lásky, něhy a pochopení. Pane, i já toužím mít takové srdce. Zříkám se hříchů, představ a svých dobře míněných rad.

Prosím, očisť mě, ať jsem prázdný od sebe i světa a plný Tvé lásky. Věřím, že můžeš všechno, proto tě prosím: zapal mé srdce, ať hořím touhou sloužit, proměň mé srdce, aby se podobalo Tvému a Mariinu, kraluj mému srdci, abys to byl Ty, kdo druhým pomáhá. Pane, připrav ty chvíle, kdy mám být nablízku, ať je to ve farnosti, v zaměstnání, v rodině, nebo zcela neznámým lidem. Požehnej už nyní všechny rozhovory, a naplň je mocí Ducha svatého.

Maria, Matko Boží, veď mě podle vůle svého Syna. Amen.

Partneři