modlíme

Modlíme se za manželství v těžkostech.

Modlíme se za manželství v těžkostech.

Modlíme se za manželství v těžkostech.

manželé_park

Mít krizi v manželství je normální.

Mít krizi v manželství je normální.

Mít krizi v manželství je normální.

spolu

Spolu můžeme dojít dál.

Spolu můžeme dojít dál.

Spolu můžeme dojít dál.

nabidněme

Nabídněme si čas k naslouchání a modlitbě.

Nabídněme si čas k naslouchání a modlitbě.

Nabídněme si čas k naslouchání a modlitbě.

previous arrow
next arrow

Kde můžeme sdílet své radosti i bolesti?

Farnost jako místo naslouchání Farnost manželům nablízku

Každý je pozván, aby naslouchal.

Každý smí očekávat, že mu bude nasloucháno.

Naslouchání je služba lásky.

Jak naslouchat druhým, sdílet se, jak posílit a občerstvit vztah mezi manželi?

Nabízíme inspiraci, modlitby, vzdělávání

„Měli jsme problémy v manželství. Nevěděl jsem, komu bych se mohl svěřit, vypovídat se. Ve farnosti jsem nikoho nenašel. Nakonec mě vyslechl kolega ve firmě.“ M., 42 let

„Často vyhledáváme druhého z toho důvodu, že v sobě cítíme napětí, případně chaos a potřebujeme někoho, s kým bychom si o tom mohli povídat.“
Jaro Křivohlavý

Rodinná láska - nový manuál pro společenství rodin, manželů, seniorů

Jaký program si připravit na společenství, kde si povídáme, diskutujeme o aktuálních problémech a modlíme se? Centrum pro rodinný život Olomouc nabízí další ze série materiálů pro společenství. Tentokrát s názvem Povolání a cesta ke svatosti. Skripta jsou určena pro společenství rodin, manželů a seniorů a nabízejí podklady pro deset setkání. V letošním cyklu najdou zájemci témata, která mohou povzbudit k novému životu v rodině.

Co nám brání ve vzájemném porozumění? Poslechněte si "Překážky trvalého vztahu"

Kdy, proč a v čem se vlastně míjíme? Mediátor Jan Zajíček byl hostem konference Cesta ke stabilitě rodiny aneb nemusí to končit rozvodem. Přednáška proběhla 16.6. 2022 v prostorách Fortny na Hradčanském náměstí v Praze.

Překážky trvalého vztahu – Jan Zajíček – zvukový záznam

Program konference a záznam všech přednášek

Nakresli červené srdíčko... Rok rodiny přináší tipy na domácí, láskyplné aktivity.

„Potají nakresli na lístky papíru srdíčka a zastrkej je do kapes, tašek, do osobních věcí svých rodičů a sourozenců, aby je tvůj dárek mile překvapil.“ Třeba právě takto zní jeden z námětů na domácí aktivitu v duchu exhortace Radost z lásky papeže Františka. Ten vyhlásil 19.3.2021 Rok rodiny Amoris laetitia, který má vyvrcholit sobotu 26. června 2022 setkáním rodin v Římě a souběžně setkáními v místních církvích. Národní centrum pro rodinu se nechalo inspirovat papežovými slovy a díky www.vira.cz nabízejí 2x týdně odběr mailů s citáty papeže a námětem, jak doma „pečovat“ o vztahy, lásku a porozumění. Více informací a přihlášení odběru na www.vira.cz/rok-rodiny

Proč Manželům nablízku?

Na myšlenku Manželům nablízku nás přivedla anonymita a míjení se ve farnostech, bolesti, které mnozí manželé nesou, aniž by je měli komu svěřit, atmosféra, kdy mít problém se „nenosí“.

Jednou ze základních lidských potřeb je být přijímán a milován

Mít nablízku člověka, jemuž se mohu otevřít a oddat, ve chvíli, kdy mám v manželství problém, jsem pln starostí, pak potřebuji přátelskou blízkost, „uši“ někoho, kdo mě vyslechne. Chceme proto povzbudit každého z vás k objevení malého zázraku, kdy už prosté naslouchání druhému, zájem o něj, kousek času a modlitby, mu může přinést velkou úlevu. A vám, kteří procházíte těžkostmi v manželství, bychom chtěli sdělit:

Mít krizi v manželství je normální. Nejste v tom sami. Je to příležitost začít znovu.

Nebojme se naslouchat těm, kteří potřebují hovořit o svých každodenních těžkostech. Jen tak je možno přispět k tomu, aby se i krizové situace stávaly příležitostí ke vzájemnému růstu a ne začátkem rozpadu vztahu. A současně nebojme se najít si dobrou duši, s níž můžeme o těžkostech promluvit už v jejich začátcích, aby se tak, uvolnilo napětí a mohli jsme situaci zahlédnout z jiné stránky.

Naslouchání a sdílení

Podobně povzbuzuje i papež František, když říká, že „církev má nabízet doprovázení a pomoc v otázkách spojených s růstem lásky, překonáváním konfliktů a výchovou dětí“ (AL38). Mnohé povzbudí Františkovo konstatování, že sňatek není cílem, ale začátkem v naplňování poslání. A „poslání se uskutečňuje ve společném překonávání každodenních zkoušek a obtíží“ (AL 211).

Hodně odvahy k naslouchání, pomoci i modlitbě!

Manželům nablízku

MODLITBA INSPIRACE VZDĚLÁVÁNÍ

Partneři