Vzdělávání

Nabízíme vám různé zdroje, které se věnují tématům naslouchání druhým, sdílení a problematice manželství: seminář Manželům nablízku I. (17.11.2018) a seminář Manželům nablízku II. (30.11. 2019 – probíhá sestřih); dva rozhovory k tématu naslouchání druhým, které jsme natočili s psychoterapeutem P. Jindřichem Kotvrdou a psycholožkou Andreou Múdrou; knižní tipy, které jsme sestavili ve spolupráci s Knihovnou biskupství brněnského atd.

Seminář Manželům nablízku I.

V sobotu 17. listopadu 2018 se v Brně uskutečnil seminář Manželům nablízku I. Zúčastnilo se téměř sto účastníků, převážně manželských párů z celé republiky. Cílem setkání bylo představit naslouchání a sdílení jako službu manželům v těžkostech i jako cestu k proměně atmosféry ve farnostech.

  • Záznam semináře – viz přednášky 1. – 7.

Naslouchání je službou lásky

Chceme-li poskytnout první pomoc manželům v těžkostech, nabídněme svůj čas, naslouchání a modlitbu.

Partneři