Vzdělávání

Nabízíme vám různé zdroje, které se věnují tématům naslouchání druhým, sdílení a problematice manželství: seminář Manželům nablízku I. a II.; rozhovory o naslouchání druhým s psychoterapeutem P. Jindřichem Kotvrdou a psycholožkou Andreou Múdrou a knižní tipy, které jsme sestavili ve spolupráci s Knihovnou biskupství brněnského apod.

Semináře Manželům nablízku I., II.

Semináře Manželům nablízku I. a II. proběhly 17.11. 2018 a 30.11.2019 v Brně. Zúčastnilo se na dvě stovky účastníků, převážně manželských párů z celé republiky. Cílem setkání bylo představit naslouchání a sdílení jako službu manželům v těžkostech i jako cestu k proměně atmosféry ve farnostech.

Každý člověk je pozván do církve. Nikdo nejsme bez chyby a s lidskou křehkostí Bůh ve svém plánu počítá. Mnoho povzbudivých slov pro manželství, práci na vztahu a o Programu manželia v ťažkostiach zaznělo na Semináři Manželům nablízku II. v sobotu 30.11. 2019.

Naslouchání je službou lásky

Chceme-li poskytnout první pomoc manželům v těžkostech, nabídněme svůj čas, naslouchání a modlitbu.

Partneři