Požehnání manželce

Milosrdný a dobrý Bože, požehnej mé ženě. Nedokážu vždycky vyhovět jí a jejím potřebám. Občas také nechápu, co se děje v jejím srdci.

Požehnej jí tak, aby se vysvětlilo vše, co v ní vyvolává zmatek, a aby tak dokázala být naprosto sama sebou, nezávislá na mínění druhých, které je pro ni často tolik důležité.

Požehnej mé ženě a uzdrav její rány, jež pořád vláčí s sebou. Zahrň ji svým požehnáním, aby se rozptýlily její starosti o děti a o naši společnou budoucnost a aby s důvěrou mohla kráčet svou cestou.

Požehnej jí i všemu, co budeme dělat. Děkuji ti, žes ji postavil po mém boku.

Dej, ať jsem vždy vděčný za ni a za její lásku a také mi daruj dostatečnou pozornost, abych nepřehlížel to, co dělá a co znamená jak pro mě, tak pro naše děti.

Požehnej náš vzájemný vztah, abychom se dokázali účinně doplňovat a být jeden druhému oporou tak, aby se naše láska neustále prohlubovala. Amen

P. Anselm Grün, Karmelitánské nakladatelství, 2011

Partneři