Knihy

Ve spolupráci s Knihovnou biskupství brněnského rádi doporučujeme řadu knih, které mohou přinést světlo do nepřehledného vztahu manželství, pomoci obnovit manželskou lásku a podpořit to dobré, čím vztah roste. Současně zde najdete knihy věnující se naslouchání a budování širších přátelských vztahů.

Láska a úcta, Dr. Emerson Eggerichs, Návrat domů, 2012 i jako videopřednáška s českými titulky

Anotace ke knize Láska a úcta

Úcta je pro manžela stejně důležitá, jako láska pro ženu. Třicet let poradenské praxe a vědeckého zkoumání přivedlo autora k objevu, že pro trvalé manželství nestačí láska. Po dvaceti letech studia Bible se mu v plné síle otevřel citát sv. Pavla v listu Efezským 5,33: „A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.“ Žena má jednu důležitou potřebu – musí cítit, že ji manžel miluje. Pokud je tato její potřeba naplněna, je šťastná. Muž má také jednu důležitou potřebu – musí cítit, že si ho manželka váží. Když je tato jeho potřeba naplněna, je šťastný.

Zdroj: Návrat domů

Pět z deseti manželství dnes končí rozvodem, protože pouhá láska nestačí. Ano, láska je životně důležitá, zejména pro ženu, ale opomíjíme mužovu potřebu úcty. Tato kniha je o tom, jak žena může svou potřebu lásky naplnit tím, že svému manželovi dá to, co potřebuje – úctu. A současně dává mnoho příkladů pro muže, jak důležitá a životodárná je pro ženu láska.

Lásku ženě, muži úctu

Ano, láska je životně důležitá, zejména pro ženu, ale opomíjíme mužovu potřebu úcty. Tato kniha je o tom, jak žena může svou potřebu lásky naplnit tím, že svému manželovi dá to, co potřebuje – úctu. A současně dává mnoho příkladů pro muže, jak důležitá a životodárná je pro ženu láska.

Žádný manžel nechová v srdci něžné city a lásku, když si myslí, že jím jako člověkem manželka pohrdá. Paradoxně právě nejhlubší manželčinu potřebu – být milována – podkopává její neúcta. Ženy zoufale volají po lásce, dokážou být podrážděné, vzteklé, nepříjemné. „Muž má dodržovat přikázání milovat, i když jeho manželka neposlouchá přikázání mít manžela v úctě, a žena má dodržovat přikázání mít manžela v úctě, i když její manžel porušuje přikázání milovat.“

Další knihy pro upevnění vztahu mezi manželi

Zdroj: Manželům nablízku
Zdroj: Megaknihy

Harmonie v manželství. Tajemství intimního života, Kevin Leman, Praha, Návrat domů, 2009

Jak žít a přežít manželství, Rob Parson, Karmelitánské nakladatelství, 2015

Jedeme v tom spolu, Kateřina Šťastná, Paulínky, 2014

Jazyk, kormidlo tvého života, Derek Prince, Postilla, 1986, (k zapůjčení např. v Knihovně Biskupství brněnského)

Jestliže mě miluješ (Nejčastější pasti na vztahy a jak se jim vyhnout), Julia Onkenová, Albatros plus, 2001

Když promiň nestačí – Gary Chapman, Jennifer Thomasová, Návrat domů, 2013

Láska, která vytrvá. Jak vybudovat pevný manželský vztah, Gary Smalley, Praha, Samuel 2010

Manželská smlouva, Derek Prince, Postilla, 2003 (k zapůjčení např. v Knihovně Biskupství brněnského)

Manželství – cesta ke svatosti (Svatí manželé 20. století), Jitka Krausová, Centrum pro rodinný život, z.s., 2017

Manželství, po jakém jste vždycky toužili, Gary D. Chapman, Praha, Návrat domů, 2006

Modlitby svatého Augustina, Karmelitánské nakladatelství, 2004

Moje modlitební kniha, Anselm Grün, Karmelitánské nakladatelství, 2011 (použito „Požehnání manželce, Požehnání manželovi)

Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, John Gray, Praha, Práh, 2005

Naplněný život. Abeceda partnerských vztahů, Yves Boulvin, Praha, Paulínky, 2010

Nový život v rodině, kol. autorů, Brněnská tisková misie, 2016

Příběhy lásky…které se skutečně staly, Gary Chapman, Návrat domů, 2010

Pět jazyků lásky, Gary D. Chapman, Praha, Návrat domů 2002

Příprava snoubenců na manželství, sestavil Ing. Ladislav Traxler, Pardubice, 1992 (k zapůjčení např. v Knihovně Biskupství brněnského)

Řeč těla lásky, Portál, 2011

Sex začíná v kuchyni, Kevin Leman, Praha, Návrat domů, 2009

Síla manželčiny modlitby, Stormie Omartianová, Paulínky, 2010

Síla manželovy modlitby, Stormie Omartianová, Paulínky, 2016

Svatbou život nekončí, Eva a Pavel Dolejší, Křesťanský život, 2005

Úchvatná! Odhalte tajemství ženské duše, Úchvatná John a Stasi Eldredge, Praha, Portál, 2011

Velké tajemství, Manželství jako umělecké dílo, Ladislav Kubíček, Olomouc, Matice cyrilometodějská, 2001

V pondělí večer, Josef Kentenich

Výstup na horu manželství, Elias Vella, Karmelitánské nakladatelství, 2014

Vztahy, sex, rodina (Velký rozvrat a cesta k obnově), Dan Drápal, Návrat domů, 2013

Zachraňte své manželství (Jak předcházet zbytečným krizím), Les a Leslie Parrotovi, Návrat domů, 2004

Žena a muž v rodině, Pavla Loucká/Ludmila Trapková, Vladislav Chvála, Vyšehrad 2014

Za laskavou spolupráci děkujeme Mgr. Lence Klaškové, Knihovna Biskupství brněnského

Partneři