Radost z lásky - Amoris laetitia

Přípravný tým Světového setkání rodin s papežem Františkem v Dublinu (2018) vydal řadu materiálů pro setkávání ve farnostech a společenstvích. František nabízí ke studiu a diskusi šest témat, která vycházejí z jeho apoštolské exhortace Amoris laetitia (Radost z lásky). Své poselství shrnul do ústřední výzvy setkání: Mluvme o rodině – buďme rodinou!

Jak vést farní setkání nad Amoris laetitia?

Pro farní setkání (modlitební společenství) potřebujete texty a videa, popř. impulzy (viz níže).

Oficiální modlitba Světového setkání rodin

Partneři