ABC naslouchání (A. Múdra)

Andrea Múdra

Doporučená literatura k tématu

Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2010.

Kopřiva, P., Nováčková, J., Nevolová, D., Kopřivová, Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován. Spirála, Kroměříž 2008.

Covey, Stephen, R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí. Management press, Praha 2016.

Faber, A., Mazlish, E.: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly. Computer Press, Praha 2007.

Partneři