Šternberk naslouchající

Manželské páry pod vedením P. Rafaela Budila a pod záštitou děkana P. Antonína Pechala se pravidelně scházejí nad tématy, která se týkají života v manželství. Zástupci Národního centra pro rodinu přijeli nabídnout myšlenku projektu Manželům nablízku. Téma naslouchání a pozornosti ve farnostech hodnotili přítomní manželé jako přínosné a potřebné.

Jak prosté je naslouchání a kolik se v něm ukrývá síly, si můžete poslechout ve SVĚDECTVÍ – „Setkání s…“

Každé tři týdny se asi osm manželských párů schází a naslouchá výkladu P. Rafaela, modlí se diskutují, aby se obohatily, posílily a vzdělávaly. V následujícím období chtějí šternberští manželé vyvinout aktivity určené dalším manželským párům ve farnosti, aby si tak na sebe vyhradily čas a vzájemně se posílily.

Partneři