Adorace pro manžele a agapé

Zdroj: unsplash

Adorace může být příležitostí pro setkání těch, kteří prožívají bolestné chvíle v manželství. Po adoraci mohou být účastníci pozváni na malé pohoštění, kde se nabízí setkání, sdílení a budování vztahů. Počítejme i s těmi, kteří nemají možnost, nebo výdrž, zúčastnit se celé adorace, ale rádi přijdou na agapé (přátelské setkání u malého pohoštění).

Adorace pro manžele

Partneři