Kapka pro farnost

Aktivita úplně pro každého. Záleží jen na ochotě. Může mít podobu modlitby, postu, almužny (rozuměj – daru), oběti nemocných nebo pomoci jakéhokoli druhu, kterou obětuje: za farnost, za manžele, snoubence, rozvedené ve farnosti,…

Ochotě za někoho něco obětovat, pomoci druhému, darovat úsměv, modlitbu,…můžeme vést děti už od mala: v rodinách, ve farních družinkách, školkách a školách, v náboženství… Dospívající pak na společenstvích, v ministrantech i ve schólách apod. Vzdát se něčeho pro druhého v nich formuje vědomí, že nežijeme jen pro sebe, ale jsme součástí širšího společenství a že požehnání druhým máme v rukách i my. Získávají tak živou zkušenost, že Bůh rád dává těm, kdo volají a tím víc, pozvedají-li hlas pro dobro druhých.

Partneři