Patronát společenství

V mnohých farnostech fungují společenství: manželská, seniorská, mládežnická… Zde se nabízí možnost, aby se, po vzájemné dohodě, dané společenství rozhodlo modlit se cíleně a dlouhodobě za manželství a snoubence, za širší vztahy manželů s rodiči, dětmi apod.

Partneři