Pouť

Pro inspiraci míříme do Olomouce. Pouť za víru v rodinách pořádá pravidelně tamní Centrum pro rodinný život pod názvem Malá pouť za velké věci. Celkem šestkrát za rok putují vždy od katedrály svatého Václava v Olomouci k bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Pouť má 8 km a pěšky trvá asi 2 hodiny.

Smysl poutí?

Pouť je cesta ze sebe k Bohu. Může být i cestou do sebe. Je časem, kdy hledáme něco, co dřív nebylo, toužíme něco změnit, prožít, sáhnout si na dno. Je klepajícím prstem nebo i bušící pěstí na nebeskou bránu. Je snůškou díků a častěji deštěm proseb. Je vykročením směrem k Bohu, Matce Boží, nebo k některému ze svatých, na jejichž poutní místo se vydáváme.

Pouť je čas milosti

Pouť je prostorem, kdy se Boží srdce jakoby víc nakloní k srdci poutníka a totéž opačně. Bůh oceňuje, když chceme pro svůj vztah s Ním udělat víc, než obvykle. Když zanecháme domácího pohodlí a vydáme se vstříc neznámému terénu, počasí, nebo spolupoutníkům. Když si k vlastnímu batohu přidáme pomyslné batohy svých blízkých, přátel, kolegů a co víc, když dokážeme na pouť vzít i pomyslný batoh nepřítele.

Pouť je očistou – navzdory potu,

načerpáním – navzdory únavě,

a obnovou – navzdory sešlapaným botám.

Partneři