Místo znovuzrození manželství - Rodinkovo

Manželům nablízku, to je název iniciativy, kterou v těchto dnech uvádí v život Národní centrum pro rodinu. Všem lidem dobré vůle nabízí nový pohled na naslouchání a sdílení jako službu lásky a proměňuje dosavadní názor, že mít těžkosti či krizi v křesťanském manželství se nenosí.

O tom, že těžkosti ve vztahu patří k životu bude řeč na semináři Manželům nablízku v sobotu 30. listopadu 2019 v Brně. Zde mimo jiné vystoupí i manželé Róbert a Mária Imriškovi, kteří působí v Domu prijatia Rodinkovo na Slovensku. Jsou mediátory Programu Manželia v ťažkostiach, který zde od roku 2012 absolvovalo už více než 30 manželských párů v různých fázích své partnerské krize. Nabízíme malou exkurzi do Domu prijatia Rodinkovo, místa, kde se mnohá manželství znovuzrodí.

Odkud pochází Program pre manželov v ťažkostiach?

Program vznikl před 10 roky v italském Loppianě a byl založen manželskými páry, které si samy prošly hlubokou krizí a zároveň jsou odborníky v oblasti psychologie a manželského poradenství. Jedním z těchto párů jsou manželé Rita a Rino Ventrigliovi, kteří budou taktéž přednášet na semináři Manželům nablízku v Brně v sobotu 30.11. 2019.

Róbert a Mária Imriškovi, Dom prijatia Rodinkovo

Jaké programy zde probíhají?

Celá řada: pro snoubence, mladé manžele, rodiny, manžele v krizi, rozvedené, pro rodiny s postiženým dítětem. V Rodinkově si našlo domov mnoho společenství a hnutí, které nabízejí své programy. Jedním z takových je i Program pro manžele v těžkostech, který je ukotven ve spiritualitě Hnutí Fokoláre.

Jak dlouho už program probíhá a komu je určen?

Na Slovensku už 4 roky a prošlo jím více než 30 manželských párů. Program je určen jak manželům, kteří procházejí těžkým obdobím svého vztahu, tak i těm, kteří touží svůj vzájemný vztah prohloubit a objevit mezi sebou větší jednotu.

Co vás osobně přivedlo do Rodinkova k organizování tohoto programu?

Před samotným rozhodnutím přijít do Rodinkova jsme absolvovali mezinárodní formační školu rodin Hnutí Fokoláre v italském Městečku Loppiano. V závěru školy jsme byli i na programu manželé v těžkostech, ale víceméně ze zvědavosti a z touhy zažít ho, abychom ho mohli přenést na Slovensko. Byli jsme hluboko dotknutí a zároveň přesvědčení, že na něco takové „nemáme“. Časem se však i naše manželství dostalo do tunelu, ve kterém jsme neviděli žádné východisko, zažili jsme bolest z dlouhodobé opuštěnosti, smutek, bezmocnost, ale i Boží dotyk a milost obnovení našeho vztahu. Nyní zpětně vnímáme toto období jako přípravu na Boží trénink na misii, kterou měl pro nás připravenou. Naši bolest proměnil na lásku k sobě i vůči těm, kteří jsou v manželství opuštění. Stále si uvědomujeme, že na to „nemáme“, ale zároveň i to, že to není o nás a o našich schopnostech, ale o Něm a jeho milosti.

Kdo tvoří zázemí programu (mediátorský tým)?

Tým tvoří manželé, kteří znají bolest prožívanou v temném období svého manželského života, s Boží pomocí tyto těžkosti překonali a nyní touží pomáhat těm, kteří procházejí podobným obdobím. Medzi těmito páry jsou i psychologové a psychoterapeuti. Velkou radostí pro nás je to, že do týmu patří i dva manželské páry, které absolvovaly Program pro manžele v těžkostech, kde našly světlo do svého života a toto světlo chtějí nést dál.

Jak často program Manželia v ťažkostiach probíhá a co nabízí?

První část programu probíhá zpravidla každoročně v dubnu a trvá šest dní. Pokračování programu je v září, kdy se účastníci s týmem setkají v Rodinkově na čtyři dny. V období mezi těmito setkáními, ale i po nich, jsou účastnické páry provázené týmem. Program sestává z přednášek, svědectví, cvičení a párových technik, sdílení, osobních rozhovorů, mší svatých, kulturního programu a výletů. Taktéž je tu možnost svátosti smíření a duchovního rozhovoru.

Odkud byli účastníci kurzu a s jakými problémy sem páry přijíždějí?

Měli jsme účastníky z různých koutů Slovenska, Česka, ale i Anglie a Chorvatska. Příběh každého páru je jedinečný, ale zároveň má velmi společného. Manželé mají často problémy s komunikací v oblasti sexuality, spolužití s tchánem a tchýní, nevěra, závislosti vzájemné odcizení se, psychické problémy, zranění z dětství atd. 

Nacházejí zde řešení pro své bolesti?

V první řadě bývá pro účastníky osvobozující to, že se svou bolestí už nejsou sami. Zjišťují, že krize je přirozenou součástí manželského života a že dokonce může být prospěšná a vztah posunout dopředu. Nacházejí tu lidi, kteří je přijímají takové, jaké jsou, bez posuzování a odsuzování jsou ochotní být s nimi v jejich bolesti. Program v sobě spojuje spiritualitu a psychologii a různými technikami manželům pomáhá přiblížit se jeden druhému. Byli jsme svědky množství zázraků, které v konečném důsledku nebyly o technikách a ani o týmu, ale o Ježíšovi mezi námi a Jeho doteku. Manželé se najednou dokážou na sebe podívat novým pohledem, ačkoli před sebou mají často ještě dlouhou cestu návratu jednoho k druhému.

Zájemci o účast na slovenském kurzu Manželia v ťažkostiach se hlásit na https://rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove/a2020/a04/a31-5/

Za rozhovor děkuje Ivana Horáková, Národní centrum pro rodinu

Partneři