Seminář Manželům nablízku I.


V sobotu 17. listopadu 2018 se uskutečnil první seminář Manželům nablízku. Zúčastnilo se téměř sto účastníků, převážně manželských párů z celé republiky. Cílem setkání bylo představit projekt pomoci manželům v těžkostech, který vzniká za podpory německé nadace Renovabis, pomáhající křesťanům Střední a Východní Evropy.

Projekt Manželům nablízku chce podat pomocnou ruku manželům, kteří se ocitly v těžkostech, hledají někoho, komu by se mohli svěřit. Jedná se o pomoc prostřednictvím vzájemného naslouchání. Znovuobjevení toho, že čas a pozornost pro druhého může být službou v církvi a velkou pomocí potřebným. Záznam semináře – video, audio zde.

Seminář uvedl biskup Josef Nuzík a ředitelka Národního centra pro rodinu Marie Oujezdská. V rámci semináře zaznělo sedm přednášek: Naslouchání jako úkol současnosti – zásady přístupu k druhým (P. Roman Seko), Překážky trvalého vztahu se zřetelem ke komunikaci mezi manželi (Jan Zajíček – mediace a rodinné konzultace ), Rozdíly mezi mužem a ženou – příležitost i úskalí (Andrea Múdra – psycholožka); Co od nás děti potřebují (Ivana Zajíčková – mediace a rodinné konzultace) a Duchovní život manželů (P. František Lízna).

Partneři