Jak se připojit?

Nasloucháním, sdílením a modlitbou

Farnost je místem, kde žijeme vztahy. Má být širší rodinou, v níž můžeme sdílet radosti, starosti i bolesti. Jednou jsme těmi, kdo může nabídnout chvíli k naslouchání potížím druhému, jindy my sami potřebujeme být vyslyšeni. Naslouchání a sdílení jsou jako plíce, kterými naše vztahy dýchají. A chceme-li pozvat do svých životů Boha, pak nejlepší cestou je modlitba, v jejímž světle se stáváme tím, kým nás Bůh chce mít pro nás samé i pro službu druhým.

Jak se stát tím, kdo naslouchá?

„Naslouchání druhému člověku je první a nejdůležitější fází osobního rozhovoru.“ J. Křivohlavý; Povídej, naslouchám

Dát najevo, že mám čas. Nespěchat, nemluvit o sobě, ale projevit zájem o druhého, zapříst přátelský rozhovor. Občas bude třeba být trpělivý, protože otevření problémů vyžaduje důvěru a ta se může rodit dlouho. Opakem je okamžik, kdy je daný člověk natolik plný trápení, že se otevře takříkajíc „na potkání“. A zde je právě prostor pro to být nablízku. P. Roman Seko dává tipy, jak začít.

Naslouchání jako služba lásky

Přátelský rozhovor není jen pouhou výměnou informací, názorů a postojů. Může být společným hledáním cesty, orientace ve všelijak složité situaci.“ J. Křivohlavý

Ve chvílích, kdy se ocitáme v těžkostech, se naslouchající přítel jeví jako jeden z účinných léků. Inspiraci jak správně naslouchat nabízíme v přednáškách: P. Roman Seko Naslouchání jako služba současnosti, P. Jindřich Kotvrda Jak správně naslouchat druhým a psycholožky Andrey Múdry ABC Naslouchání

„Přítomnost druhého člověka, který se nám snaží porozumět a je „cele s námi“, je útěchou. Anne Long říká, že takovýto rozhovor nám říká, že ten, kdo nám nalsouchá, se na nás dívá jako na plnohodnotného člověka, a to je nám povzbuzením. Jeden pacient to vyjádřil větou „je to, jako bych vyšel z vězení“, když se mu podařilo svěřit se s určitými obavami člověku, který mu naslouchal a snažil se ho pochopit.“ J. Křivohlavý

„Máme dvě uši a jen jedna ústa. Mnozí lidé tuto výbavu nepoužívají v tomto poměru a chovají se, jako by tento poměr byl opačný.“ Michael Nicols

„Naslouchání je namáhavá práce (dřina). Je to boj s mnoha rušivými vlivy.“ Irja Kilpelainen

Malé těžkosti v manželství

První neshody, nekomfort ve vztahu, rozladění, vyčerpanost vztahu, první manželská krize, opakující se krize, hádky,… Mluvte o svých manželských těžkostech, svěřte se přátelům, hledejte důvěru, nebojte se a nestyďte se. Mít problémy v manželství je normální. Krize může být počátkem dobrých a životodárných změn, nová šance k přehodnocení dosavadního a možnost dalšího růstu. Na vyladění vztahu, znovunalezení síly a lásky k partnerovi mohou pomoci Vzdělávání a Modlitba.

…a velké trable

Tam, kde nepomohou přátelé a kněží, je třeba vyhledat odbornou pomoc v manželské poradně. Jsme schopni vyhledat lékaře pro mnohem méně závažné důvody, nebojme se obrátit na odborníky v oblasti manželských a rodinných vztahů. Zkuste hledat v Kontaktech.

Modlitba jako lék

Má celou řadu podob: myšlenky, slova i skutky. Přináší světlo do spletitých uliček života, útěchu i povzbuzení, nasměrování. Nabízíme modlitby, inspiraci a vzdělávání, které mohou přispět k posílení vztahu s Bohem, obnovení a podpoře manželské lásky, vztahů v rodině, i ve farnosti jako takové.

Partneři