Aktuality

Facebooková stránka Manželům nablízku

13. 12. 2019

Zveme vás k návštěvě nové facebookové stránky Manželům nablízku, kde bychom rádi dali prostor vašim postřehům a zkušenostem s realizací iniciativy Manželům nablízku ve Vašem společenství, ve Vaší farnosti, nebo ke zpětné vazbě na materiály uveřejněné na naší internetové stránce.

Místo znovuzrození manželství - Rodinkovo

26. 11. 2019

Manželům nablízku, to je název iniciativy, kterou v těchto dnech uvádí v život Národní centrum pro rodinu. Všem lidem dobré vůle nabízí nový pohled na naslouchání a sdílení jako službu lásky a proměňuje dosavadní názor, že mít těžkosti či krizi v křesťanském manželství se nenosí. O tom, že těžkosti ve vztahu patří k životu bude řeč na semináři Manželům nablízku v sobotu 30. listopadu 2019 v Brně. Zde mimo jiné vystoupí i manželé Róbert a Mária Imriškovi, kteří působí v Domu prijatia Rodinkovo na Slovensku. Jsou mediátory Programu Manželia v ťažkostiach, který zde od roku 2012 absolvovalo už více než 30 manželských párů v různých fázích své partnerské krize. Nabízíme malou exkurzi do Domu prijatia Rodinkovo, místa, kde se mnohá manželství znovuzrodí.

Radio Proglas o iniciativě Manželům nablízku

21. 11. 2019

Anonymita, míjení se ve farnostech, bolesti, které mnozí manželé nesou, aniž by je měli komu svěřit, atmosféra, kdy mít problém se „nenosí“, to vše inspirovalo Národní centrum pro rodinu ke vzniku iniciativy Manželům nablízku. Na pozvání Radia Proglas, pořadu Kafemlýnek, jsme promluvili o sdílení ve farnostech, které chceme nastartovat jednoduchým nástrojem: nasloucháním. Iniciativa chce přinést úlevu manželům, kteří se ocitli v těžkostech a farnostem přispět k oživení vzájemné důvěry. Záznam pořadu Kafemlýnek najdete zde.

Seminář Manželům nablízku II.

15. 10. 2019

Po úspěšném Semináři Manželům nablízku I. si dovolujeme pozvat Vás na jeho druhé, závěrečné pokračování. Nabídne témata spojená se službou naslouchání druhým, rozpoznání krizových signálů v manželství a zkušenosti těch, kteří se už řadu let věnují manželům v těžkostech a další. Speciálním (online) hostem budou manželé Rino a Rita Ventrigliovi, kteří sami stáli před rozvodovým řízením. Přednášet budou i manželé Imriškovi, kteří řadu let působí v Domu prijatia Rodinkovo na Slovensku, kde realizují kurz Manželia v ťažkostiach. Seminář se uskuteční v sobotu 30.11. 2019, 9:30 – 15:00, v Hotelu Continental, Brno. Přihlašovací formulář. Program.

Iniciativa Manželům nablízku nastartuje naslouchání ve farnostech

15. 10. 2019

Anonymita, míjení se ve farnostech, bolesti, které mnozí manželé nesou, aniž by je měli komu svěřit, atmosféra, kdy mít problém se „nenosí“, to vše inspirovalo Národní centrum pro rodinu ke vzniku iniciativy Manželům nablízku. Sdílení ve farnostech chce nastartovat jednoduchým nástrojem: nasloucháním. Iniciativa chce přinést úlevu manželům, kteří se ocitli v těžkostech a farnostem přispět k oživení vzájemné důvěry. Základním materiálem je portál www.manzelumnablizku.cz

Svědectví o naslouchání

22. 03. 2019

Všimnout si, že je vedle mě někdo v těžkostech, nestojí mnoho. Obě strany si z rozhovoru odnášejí novou zkušenost – obohacení a úlevu. Díky za chvíle, kdy jste i vy nablízku. Poslechněte si SVĚDECTVÍ – „Všimla jsem si…“

Šternberk naslouchající

20. 03. 2019

Manželské páry pod vedením P. Rafaela Budila a pod záštitou děkana P. Antonína Pechala se pravidelně scházejí nad tématy, která se týkají života v manželství. Zástupci Národního centra pro rodinu přijeli nabídnout myšlenku projektu Manželům nablízku. Téma naslouchání a pozornosti ve farnostech hodnotili přítomní manželé jako přínosné a potřebné.

Jak prosté je naslouchání a kolik se v něm ukrývá síly, si můžete poslechout ve SVĚDECTVÍ – „Setkání s…“

Pozořice nablízku

20. 02. 2019

Projekt Manželům nablízku si nachází své následovníky. Farnost Pozořice projevila jako první zájem o projekt Manželům nablízku. V rámci farnosti se přítomní snaží druhým, být nablízku druhým v jejich těžkostech, naslouchat jim, modlit se za ně a nabídnout pomoc. Zástupci z Národního centra pro rodinu diskutovali s desítkou manželských párů a shromažďovali podněty pro nastavení a zapojení projektu Manželům nablízku do farností jako takových. Děkujeme P. Pavlu Lacinovi, manželům Šmerdovým a všem účastníkům za milé přijetí, postřehy a připomínky.

Partneři