Aktuality

Šternberk naslouchající

20. 03. 2019

Manželské páry pod vedením P. Rafaela Budila a pod záštitou děkana P. Antonína Pechala se pravidelně scházejí nad tématy, která se týkají života v manželství. Zástupci Národního centra pro rodinu přijeli nabídnout myšlenku projektu Manželům nablízku. Téma naslouchání a pozornosti ve farnostech hodnotili přítomní manželé jako přínosné a potřebné.

Jak prosté je naslouchání a kolik se v něm ukrývá síly, si můžete poslechout ve SVĚDECTVÍ – „Setkání s…“

Pozořice nablízku

20. 02. 2019

Projekt Manželům nablízku si nachází své následovníky. Farnost Pozořice projevila jako první zájem o projekt Manželům nablízku. V rámci farnosti se přítomní snaží druhým, být nablízku druhým v jejich těžkostech, naslouchat jim, modlit se za ně a nabídnout pomoc. Zástupci z Národního centra pro rodinu diskutovali s desítkou manželských párů a shromažďovali podněty pro nastavení a zapojení projektu Manželům nablízku do farností jako takových. Děkujeme P. Pavlu Lacinovi, manželům Šmerdovým a všem účastníkům za milé přijetí, postřehy a připomínky.

Seminář Manželům nablízku I.

19. 02. 2019


V sobotu 17. listopadu 2018 se uskutečnil první seminář Manželům nablízku. Zúčastnilo se téměř sto účastníků, převážně manželských párů z celé republiky. Cílem setkání bylo představit projekt pomoci manželům v těžkostech, který vzniká za podpory německé nadace Renovabis, pomáhající křesťanům Střední a Východní Evropy.

Projekt Manželům nablízku chce podat pomocnou ruku manželům, kteří se ocitly v těžkostech, hledají někoho, komu by se mohli svěřit. Jedná se o pomoc prostřednictvím vzájemného naslouchání. Znovuobjevení toho, že čas a pozornost pro druhého může být službou v církvi a velkou pomocí potřebným. Záznam semináře – video, audio zde.

Partneři