Záložka s modlitbou

Chcete být užiteční? Modlete se za snoubence, manžele, rozvedené, za rodiny, osamělé, nemocné… Potřebujeme se navzájem.

Být „Manželům nablízku“, naslouchat a sdílet se vyžaduje Boží požehnání, Jeho vedení a dary. K modlitbě za manžele, snoubence, rodiny i farnost zveme vás, ať patříte k lidem mladým, zdravým a v produktivním věku, tak vás, kteří ve svých dlouholetých křížích a nemocech, nebo pokročilému věku, můžete nabýt dojmu, že jste slabí a neužiteční. Právě na vaši modlitbu a oběť čeká celý zástup potřebných.

Ten, kdo se modlí, je stejně obdarován, jako ten, za koho se modlí. Nebojme se tedy nabídnout svůj čas, pozornost a modlitbu. Staňme se těmi, kdo chtějí „dopomáhat k lidsky důstojnému zvládání situace a doprovázet – třeba i v té nejdelší a mlhavé perspektivě – do Božího království, “ říká P. Aleš Opatrný. Dále viz Modlitba.

Partneři