Pozořice nablízku

Projekt Manželům nablízku si nachází své následovníky. Farnost Pozořice projevila jako první zájem o projekt Manželům nablízku. V rámci farnosti se přítomní snaží druhým, být nablízku druhým v jejich těžkostech, naslouchat jim, modlit se za ně a nabídnout pomoc. Zástupci z Národního centra pro rodinu diskutovali s desítkou manželských párů a shromažďovali podněty pro nastavení a zapojení projektu Manželům nablízku do farností jako takových. Děkujeme P. Pavlu Lacinovi, manželům Šmerdovým a všem účastníkům za milé přijetí, postřehy a připomínky.

Partneři